Hoe koop ik via een Fietsplan?

Fiets van de zaak | Fietsplan

Het kopen van een nieuwe fiets binnen een bedrijf via de werkkostenregeling (WKR).

Cortina elektrische fiets

1 januari 2011 is er een nieuwe regeling gekomen: de Werkkostenregeling (WKR). Tot en met 2014 mocht een werkgever ieder jaar opnieuw kiezen voor de WKR of voor de oude regels voor vrije vergoedingen en verstrekkingen (waar het fietsplan onder valt). Vanaf 1 januari 2015 vervalt het fietsplan en bestaat alleen nog deze WKR. Door de WKR kan de werkgever maximaal 1,2% van het totale fiscale loon, de zogenaamde vrije ruimte, besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor zijn werknemers.

Vergoeding zonder beperkingen

De werkgever kan zonder beperkingen een fiets vergoeden. Er worden geen eisen gesteld aan de fiets. Het mag ook een elektrische fiets zijn. Daarnaast kan een werkgever zelf bijvoorbeeld de frequentie van verstrekken, de hoogte van de aanschaf, het type fiets of de aard van het gebruik bepalen. Veel voordelen dus. Als een werkgever boven deze 1,2% uitkomt, (de zogenaamde vrije ruimte) moet over het meerdere een eindheffing van 80% worden afgedragen. Dit betekent dat werkgevers die gebruik gaan maken van de WKR bij moeten gaan houden hoeveel er verstrekt en vergoed wordt, omdat ze de grens van 1,2% van de loonsom in de gaten moeten houden.

Vraag je werkgever naar de voorwaarden

Vaak zal een werkgever binnen de WKR een budget vaststellen. Bijvoorbeeld 25% van de ruimte van de WKR wordt benut voor het beschikbaar stellen een fiets. De gehele ruimte mag zelf bepaald worden. De werkgever kan bepalen dat een deel van de werknemers wel recht hebben op een fiets en een deel niet. Uiteraard moet dit wel kloppen met de arbeidsvoorwaarden. Het belangrijkste hierin is: vraag je werkgever naar de voorwaarden en mogelijkheden bij de aanschaf van een nieuwe fiets. Nationale Fiets Projecten en Bedrijfsfietsen Nederland kunnen het kopen van een fiets via de zaak gemakkelijker maken en het allemaal voor je regelen.

Nationale Fiets Projecten Bedrijfsfietsen Nederland
Nationale Fiets Projecten Bedrijfsfietsen Nederland